18. februar 2015.

ELABORAT O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI

U petak, 13. februara 2015. godine, Dom zdravlja u Zaječaru dobio je elaborat o energetskoj efikasnosti, koji je uručio prim. dr Dragan Vukanić. Skupu je  prisustvovala  projektni administrator, dr Tatjana Bajić Živić, koordinator izrade elaborata, Saša Veselinović, savetnik za izradu elaborata o energetskoj efikasnosti, Nikola Mirkov, direktori 155 domova zdravlja i predstavnici medija. 

 

eee1

eee2

 

eee3

Dobijeni elaborati, izrađeni od strane tima licenciranih inženjera, omogućuju uvid  u stanje objekata domova zdravlja po pitanju energetske efikasnosti i planiranje investicija kojima bi se postigle značajne uštede kroz smanjenje potrošnje energije za grejanje objekata. Poboljšanje energetske efikasnosti zgrada posredno utiče i na smanjenje emisije gasova odgovornih za stvaranje efekta staklene bašte. 

Elaborati o energetskoj efikasnosti su, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i Pravilniku o uslovima, sadržini i izdavanju sertifikata o energetskim svojstvima zgrada, neophodni deo tehničke dokumentacije za sve nove zgrade ili već postojeće na kojima se vrši rekonstrukcija, adaptacija, energetska sanacija. 

Izrada elaborata o energetskoj efikasnosti domova zdravlja, u okviru projekta  «Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou»- DILS, predstavlja jedan od najvećih pojedinačnih napora u ispitivanju energetske efikasnosti zgrada u našoj zemlji, posebno kada su u pitanju objekti javne namene.