Savetovalište za dijabetes

Dom zdravlja u Zaječaru kao i 54 grada u Srbiji sprovodi Nacionalni program prevencije i rane detekcije dijabetesa tip2. U okviru toga u prostorijama Preventivnog centra počelo je sa radom Savetovalište za dijabetes.

    Predviđeno je da u rad Savetovališta bude uključeno 5 lekara, specijalista opšte medicine, sa svojim timskim sestrama, jedna viša medicinska sestra iz Preventivnog centra, dijetetičar i internista konsultant. Savetovalište raspolaže neophodnom opremom i zdravstvenim promotivnim materijelom.

Rad će se odvijati tri puta nedeljno od 07 - 09h i to:

  • ponedeljkom - sa pacijentima koji imaju rizik za dijabetes i predijabetes;
  • sredom - sa pacijentima koji imaju dijabetes i leče se peroralnom terapijom;
  • petkom - sa pacijentima koji su na insulinskoj terapiji.

Sve informacije pacijenti mogu dobiti od svijih izabranih lekara.