Skrining Ca debelog creva je preventivni pregled za rano otkrivanje, golim okom, nevidljivog krvarenja, koje može da bude i znak raka debelog creva, a od koga u našoj zemlji oboli 4500, a umre 3000 ljudi godišnje.

      Test se vrši iz uzorka stolice kod osoba od 50-74 god. Uput za testiranje se dobija kod izabranog lekara opšte medicine, a test se čita u Preventivnom centru Doma zdravlja.

      Mole se pacijenti navedene starosne dobi da se saglase i uzmu test od svojih izabranih lekara.
Pozitivan test ne znači postojanje raka, ali predstavlja znak upozorenja i zahteva dalje dijagnostičke postupke.
Testiranje je besplatno, bezbedno, brzo i značajno za rano otkrivanje raka debelog creva, što u značajnoj meri povećava šansu za njegovo potpuno izlečenje.

"Opasnije od raka je strah od raka"