Obaveštenje o pripremi predškolaraca


U skladu sa Pravilnikom o sadržaju o obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja - Sadržaj i obim preventivnih mera u oblasti zdravstvene zaštite<<Sl.gl.RS>> br.124/12, preventivni (sistematski) pregled dece za polazak u prvi razred počeće od 07.03.2016. godine od 8h po već utvrđenom rasporedu rada koji je prosleđen školama i vrtićima. Sistematski pregled će se obaviti u prostorijama školskog dispanzera.

 

 Mole se roditelji da dovedu decu na pregled i da datu satnicu ispoštuju sa početkom dolaska.

- Potrebno je sa sobom poneti  zdravstvenu knjižicu i jutarnju mokraću.

 NAPOMENA:

 OBAVEZNO DA DECA  DORUČKUJU.

 

Aktivnosti rada službe prilikom izvođenja sistematckog pregleda :

 

- Zdravstveno – vaspitni rad  upoznavanje sa saobraćajnim znakovima kao i ponašanje u saobraćaju (SAOBRAĆAJNI POLICAJAC)

- Zdravstveno vaspitni rad pod nazivom upoznajte svoje telo (kako biti zdrav)

- Osnovne laboratoriske analize

- Pregled logopeda 

- Pregled stomatologa

- Pregled kod oftamologa

- Pregled kod otorinolaringologa

- Pregled u medicini sporta

- Pregled kod izabranog lekara (vakcinacija)

Nakon obavljenog pregleda potvrdu za prvi razred izdaje izabrani lekar.