SKRINING KARCINOM DEBELOG CREVA

Na organizovan skrining karcinoma debelog creva pozivaju se osobe oba pola životne dobi od 50 do 74 godine bez znakova i simptoma maligniteta kolorektuma. U prvoj godini prvog ciklusa organizovanim skriningom biće obuhvaćeno 9692 muškarca i 10533 žene.

 

CILJEVI:

Opšti cilj

  • Smanjenje morbiditeta i mortaliteta stanovništva od kolorektalnog karcinoma u dobi  50 -74-e godine kod oba pola.

           

 Specifični ciljevi

  • Podizanje svesti stanovništva opštine Zaječar o značaju preventivnih pregleda, redovnih testiranja stolice na prikriveno krvavljenje i otkrivanja malignih bolesti u ranoj fazi
  • Prema preporukama EU i SZO za sprovođenje organizovanog skrininga raka teži se obuhvatu ciljne populacije sa ciljem smanjenja smrtnosti od kolorektalnog karcinoma
  • Uključivanje što većeg broja ispitanika u skrining programe za rano otkrivanje malignih bolesti, sa obuhvatom testiranjem FOB testovima od minimum 20 % osoba iz ciljne populacije (potrebno je pozvati minimum 40% ciljne populacije, kako bi se ostavario obuhvat testiranjem od minimum 20%).
  • Otkrivanje kolorektalnog karcinoma u ranoj fazi bolesti u asimptomatskoj populaciji prosečnog rizika s ciljem ranog otkrivanja oboljenja u prekanceroznom stadijumu dobroćudnog polipa ili u stadijumu lokalizovane bolesti, koja daje veće šanse za izlečenje i preživljavanje
  • Uspostavljanje sistema prikupljanja i upravljanja podacima
  • Uključivanje lokalne samouprave i udruženja građana  u sprovođenje skrininga