Telefoni Radno vreme

Službe 019 425 811 lok. 291
Zakazivanje 019 425 811 
lok. 291
Radnim danima
Zakazivanje pregleda  od 7 do 13h
Posete bolesnicima od 10- 20h


Aktivnosti 
Ukazivanje pomoći pacijentima koji nisu u stanju da dođu do Doma zdravlja. Pomoć ukazuju lekar (jedna ekipa) i med. tehničar bez lekara (dve ekipe). Posete mogu biti planirane, na poziv i kao nastavak bolničkog lečenja. Lekar u domu zdravlja radi pre podne, a popodne je u viziti. Dva tehničara su u viziti pre podne, a jedan popodne.


Struktura službe 
Ambulantni deo u Domu zdravlja. Po dve ekipe na terenu od 10 do 20h.


Spisak lekara

1. Dr Slavica Stojanović – Ristić

2. Dr Nataša Mihajlović


Načelnik službe                   
Glavna sestra/tehničar 
                                                Krstić Petar


Usluge

  •  pregledi lekara
  • davanje parenteralne terapije ( IM i IV )
  • previjanje
  • zamena katetera...

Istorijat službe i načelnici

Istorijat službe: Služba osnovana 1.10.1987.
Na sadašnjoj lokaciji je od osnivanja
Prvi načelnik službe bio je dr Nikolić Dragoljub 
Načelnici: dr Radojković Gradimirka