Telefoni Radno vreme
Direktor Doma zdravlja: 442 - 277, 425-811  lok. 260
Glavna sestra Doma zdravlja: 425 – 811      lok. 250
Od 07 do 15h

 

lk1 udz2

 

Aktivnosti

Organizacija rada, upravljanje i koordinacija službi primarne zdravstvene zaštite.


Direktor Doma zdravlja

Dr Bojana Radojević

specijalista pedijatrije

Glavna sestra/tehničar 


Istorijat službe i načelnici

Istorijat službe: Dom zdravlja je otvoren 7. septembra 1980. godine
Na sadašnjoj lokaciji je od 1980. godine i od tada je u sastavu Zdravstvenog centra Zaječar.
Direktori: dr Radomir Milosavljević
dr Branko Đurić
dr Olgica Stanojlović
dr Mirjana Trailovic-Dimitrijević
dr Miroslav Nedeljković