Telefoni Radno vreme

Šalter : 445-700

Savetovalište za trudnice: 445-720

Ambulanta radi od 7 do 14h


Aktivnosti

Služba za zdravstvenu zaštitu žena obavlja ginekološke i kolposkopske preglede, Silerovu jodnu probu, citološke preglede - PAPA test, ultrazvuk, preglede i kontrole u trudnoći, psihofizičku pripremu za porođaj, preglede u cilju ranog otkrivanja maligniteta kod žena, lečenje ranica na grliću materice i manje ginekološke intervencije.

s121

000 0014


Specijalisticki pregledi se zakazuju, a bez zakazivanja se primaju trudnice i žene posle porodjaja ( prilikom prvog javljanja ginekologu). Takođe, putem telefona postoji mogućnost zakazivanja i naručivanja recepata za terapiju koju žene već koriste..

U okviru rada sa trudnicama, sprovodi se individualni zdravstveno vaspitni rad i organizuju radionice za gestacioni dijabet. 


Struktura službe

  • Kabinet za kolposkopiju i cito dijagnostiku
  • Ultrazvučni kabinet
  • Savetovalište za trudnice
  • Savetovalište za planiranje porodice

Načelnik službe
Prim. Dr Najdanović-Mandić Vera
Glavna sestra/tehničar 
Irena Mladenović


U Službi rade dva lekara sa specijalizacijom iz ginekologije i akušerstva. 


Istorijat službe i načelnici

Istorijat službe: Služba je osnovana 1980. godine.
Na trenutnoj lokaciji je od osnivanja 1980 godine.
Prvi načelnik službe je dr Vencislav Milavec
Načelnici: prim dr Todor Živković
prim dr Biljana Mikijeljević
dr Biljana Popović
Prim. dr Najdanović Mandić Vera