Šta uraditi ako vam je potrebna hitna medicinska pomoć

Vreme za intervenciju može biti promenljivo i zavisiće od broja vozila kojim u tom trenutku raspolažemo, ali takođe i od urgentnosti i ozbiljnosti situacije.

Molimo Vas:

  • Govorite jasno, razgovetno i smireno
  • Recite nam Vaše ime i starost
  • Recite nam gde se nalazite
  • Budite jasni u opisivanju Vaših simptoma
  • Ako ste sami, izvadite Vaša dokumenta, eventualne brojeve telefona familije ili bilo šta što bi olakšalo identifikaciju
  • Čuvajte Vašu medicinsku dokumentaciju, lekove koje trenutno uzimate, podatke o alergijama i sl.


INFORMACIJE KOJE NAM DATE MOGU VAM SPASITI ŽIVOT!!!


Svaki Vaš poziv se registruje i na osnovu Vašeg poziva za pomoć dispečer će poslati ekipu Hitne pomoći, u zavisnosti od procene.
Budite mirni, ovaj posao rade iskusni profesionalci.

SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI ZAJEČAR