Telefoni Radno vreme

445-647 Dečji dispanzer

445-643 Savetovalište za zdravu decu

445-632 Školski dispanzer

445-648 Školska preventiva

445-642 Psiholozi

445-655 Logopedi

07-20 h svakog dana


s101 

11 

Aktivnosti

U Službi za zdravstvenu zaštitu dece se obavlja preventivna i kurativna delatnost. U okviru preventivnog rada, godišnje se realizuje  oko 7.000 preventivnih pregleda dece i 8.000 usluga zdravstvenog vaspitanja.  U kurativnom delu, realizuju se oko 28.000 pregleda predškolske dece i preko 38.000 pregleda školske dece godišnje. Služba obavlja sistematske preglede dece za polazak u školu, fakultet i smeštaj u ustanovu za kolektivni boravak.


Struktura službe

- Školski dispanzer

- Dispanzer za predškolsku decu

- Razvojno savetovalište

- Savetovalište za mlade


Načelnik službe
dr Žaklina Najdić
Glavna sestra/tehničar
Dragana Petrović

U Službi rade 6 lekara sa specijalizacijom iz pedijatrije i oni su izabrani lekari / pedijatri


Izabrani pedijatri:

1. Dr Brankica Vasić
2. Dr Žaklina Najdić
3. Dr Marija Trailović

4. Dr Bojana Radojević
5. Dr Slavica Božinović


Istorijat službe i načelnici

Istorijat službe: Primarna zdravstvena zaštita dece počinje 1929 godine. 
Na sadašnjoj lokaciji, u Domu zdravlja se nalazi od 1.1.1980.  godine.
Prvi načelnik službe bila je dr Almasa Mašić 1979. – 1987. 
Načelnici: Dr Gordana Trandafilović 1987. – 1993.
Dr Jelisaveta Petković 1993. – 1998.
Dr Ljiljana Janačković 1998. – 2002.
Dr Slađana Nicić 2002. – 2002.
Dr Bratimirka Jelenković 2002. – 2005.
Dr Ljiljana Janačković 2005. – 2011.