Telefoni Radno vreme

425-811 lokal 283
445-683 
od 07 do 15h

 

s107


Aktivnosti

Preventivna delatnost. Kabinet za zdravstveno vaspitanje.


Struktura službe

  • Patronaža
  • Zdravstveno vaspitanje

Glavna sestra/tehničar
Katica Grčalović


Usluge

Patronažna poseta babinjari i novorodjenčetu


Istorijat službe i načelnici

Istorijat službe: Polivalentna patronaža je formirana 1974.
Od 1980. godine služba je smeštena u Domu zdravlja. Od 1990. godine Polivalentna patronaža i socijalna medicina su spojene, a od 1999. godine služba radi u sadašnjem sastavu i vodi se kao Preventivna medicina.
 
Načelnici: dr Slavica Ćirković
Prim. dr Gradimirka Radojković
dr Dušica Mihajlović