SKRINING KARCINOMA GRLIĆA MATERICE

Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti 25/2019-40, Uredbom o Planu zdravstvene zaštite iz obaveznog osiguranja u RS za 2020.god.94/2019-53  sve zdravstvene ustanove sa teritorije Republike Srbije uključene su u organizovan skrining raka dojke, grlića materice i debelog creva. 

Na organizovan skrining karcinoma grlića materice pozivaće se žene životne dobi od 25 do 64 godine. 2020. godine počinje prva godina prvog ciklusa skrininga kojim će biti obuhvaćeno 3508 žena. 

 

CILjEVI

Opšti cilj

  • Smanjenje incidencije i mortaliteta raka grlića materice kod žena starosne dobi  25 -64 godine.

           

Specifični ciljevi

  • Podizanje svesti stanovništva žena opštine Zaječar o značaju preventivnih pregleda, redovnih testiranja i otkrivanja malignih bolesti u ranoj fazi.
  • Prema preporukama EU i SZO za sprovođenje organizovanog skrininga raka grlića materice teži se obuhvatu od 75% ciljne populacije u cilju smanjenja oboljevanja i smrtnosti od ove bolesti
  • Uključivanje što većeg broja ispitanica u skrining programe za rano otkrivanje raka grlića materice, planirani obuhvat testiranjem PAP testom od minimalni 25 % žena ciljne populacije po godini ciklusa.
  • Otkrivanje u ranoj fazi raka grlića materice u asimptomatskoj populaciji prosečnog rizika s ciljem ranog otkrivanja oboljenja u prekanceroznom stadijumu dobroćudne promene na grliću materice ili u stadijumu lokalizovane  bolesti, koja daje veće šanse za izlečenje i preživljavanje
  • Uspostavljanje sistema prikupljanja i upravljanja podacima
  • Uključivanje lokalne samouprave i udruženja građana  u sprovođenje skrininga
  • Uspostavljanje kontrole kvaliteta usluga u sprovođenju skrininga 

 

Žene rođene

1956. i 1959. god

mart 2020.

Žene rođene

1962. i 1965. god

april 2020.

Žene rođene

1968. i 1971. god

maj 2020.

Žene rođene

1974. i 1977. god

jun 2020.

Žene rođene

1980. god

jul 2020.

Žene rođene

1983. god

avgust 2020.

Žene rođene

1986. god

septembar 2020.

Žene rođene

1989. god

oktobar 2020.

Žene rođene

1992. god

novembar 2020.

Žene rođene

1995. god

decembar 2020.