Telefonska centrala:

centrala 445-600, 425-811
direktor 445-701


DOM ZDRAVLJA

445-700 DISPANZER ZA ŽENE -šalter 
445-673 GINEKOLOSKA AMBULANTA
445-719 GINEKOLOŠKA AMBULANTA – Dr Roško
445-720 SAVETOVALIŠTE ZA TRUDNICE

445-601 HIRURSKA AMBULANTA

445-602 UROLOSKA AMBULANTA

445-603 REHABILITACIJA
445-665 REHABILITACIJA – Dr Jelica
445-635 REHABILITACIJA – Dr Jasmina

445-610 ORTOPEDSKA AMBULANTA

445-691 KUCNO LECENJE

445-621 OPSTA MEDICINA
445-674 OPSTA MEDICINA- previjalište
445-671 OPSTA MEDICINA-glavna sestra
445-675 OPŠTA MEDICINA-načelnik
445-690 OPŠTA MEDICINA- Dr Colić

466-202 AMBULANTA RGOTINA
470-134 AMBULANTA SALAŠ
421-438 AMBULANTA BR 1 U CENTRU GRADA
421-682 AMBULANTA KOTLUJEVAC
34 00 883 AMBULANTA KARAĐORĐEV VENAC

445-622 LABORATORIJA-hematologija
445-623 LABORATORIJA-biohemija
445-672 LABORATORIJA-načelnik

445-652 RENDGEN
445-704 RENDGEN

445-650 GLAVNA SESTRA DOMA ZDRAVLJA
445-660 DIREKTOR DOMA ZDRAVLJA
445-706 BIBLIOTEKA – amfiteatar

445-694 HITNA SLUZBA

445-633 NEUROLOŠKA AMBULANTA
445-721 PSIHIJATRIJSKA AMBULANTA

445-641 INTERNISTIČKA AMBULANTA

445-656 ORL AMBULANTA
445-717 ORL – surdološka ambulanta

445-664 OCNA AMBULANTA

445-651 MEDICINA RADA
445-667 MEDICINA RADA
445-663 MEDICINA RADA –psiholog

445-612 NUKLEARNA MEDICINA
445-620 NUKLEARNA MEDICINA
445-661 NUKLEARNA MEDICINA

445-687 ZUBNA SLUZBA-šalter
445-681 ZUBNA SLUŽBA-vađenje
445-686 ZUBNA TEHNIKA
445-606 ZUBNA SL.- dečje i konzervativa
445-645 ZUBNA SL.-nečelnik
445-638 DEČJE ZUBNO – protetika i ortodoncija
445-709 GLAVNA SESTRA STOMATOLOGIJE
445-711 STOMATOLOGIJA – PROTETIKA, Dr Lidija
445-714 STOMATOLOGIJA ( ORALNA HIRURGIJA ), 
Dr Bane

445-647 DEČJI DISPANZER- Dr Brankica
445-643 DECJI DISPANZER-SAVETOVALIŠTE
445-632 DEČJI DISPANZER – školska deca
445-648 DECJI DISPANZER – glavna sestra
445-642 RAZVOJNO SAVETOVALIŠTE
445-655 LOGOPEDI

445-692 IMUNOLOGIJA

445-683 PATRONAŽA

445-718 KOŽNA AMBULANTA

445-682 STERILIZACIJA

445-659 MAGACIN

445-631 PODSTANICA

445-649 SAVETOVALIŠTE ZA DIJABETES

445-695 INFUZIONI RASTVOR

BOLNICA

445-713 GLAVNA SESTRA BOLNICE

445-678 PRIJEMNO

445-679 TRANSFUZIJA

445-614 APOTEKA

445-618 ORL I MFH
445-684 ORL-lekarska soba

445-607 ATD DISPANZER
445-696 GRUDNO ODELJENJE

445-646 HEMODIJALIZA I NEFROLOGIJA

445-616 PSIHIJATRIJA

445-698 NEUROLOGIJA

445-630 OČNO

445-605 UROLOŠKO

445-625 RENDGEN
445-608 RENDGEN
445-628 SKENER

445-666 INTERNO
445-662 INTERNO

445-689 HIRURŠKO I DEČJA HIRURGIJA
445-670 ŠOK SOBA
445-640 SALA – HIRURGIJA
445-705 ANESTEZIOLOŠKA AMBULANTA
445-697 AMBULANTA DEČJE HIRURGIJE

445-636 DEČJE
445-639 NEONATOLOGIJA
445-615 DEČJE ODELJENJE – lekarska soba

445-653 KOŽNO

445-617 PATOLOGIJA

445-657 KUHINJA

445-688 DIJETETIČARI

445-658 INFEKTIVNO

445-611 GINEKOLOGIJA
445-677 AKUŠERSKO
445-680 GINEKOLOGIJA-lekarska soba
445-712 GINEKOLOGIJA-ŠALTER

445-626 PRODUŽENO LEČENJE

445-702 MEDICINA SPORTA

445-703 EPIDEMIOLOGIJA

445-699 ORTOPEDIJA


TEHNIČKA SLUŽBA

445-644 VEŠERAJ 
445-627 RADIONICA-vozni park 
445-637 ELEKTRIČARI 
445-693 TEHNIČKA SLUŽNA-pomoćnik directora
445-715 TEHNIČKA SLUŽBA – Saša
445-716 BRAVARI 
445-654 KOTLARNICA


RADNA ZAJEDNICA

445-629 DIREKTOR- sekretarica
445-701 DIREKTOR
445-707 OBRAČUNSKA SLUŽBA
445-708 KNJIGOVODSTVO
445-710 FINANSIJSKI DIREKTOR I DIREKTOR BOLNICE
445-668 OPSTA SLUZBA-RADNI ODNOSI
445-669 RACUNOVODSTVO-NACELNIK
445-676 PLAN I ANALIZA, KNJIGOVODSTVO I STATISTIKA
445-613 BLAGAJNA 
445-604 PRAVNICA-sekretar
445-685 KOMERCIJALA
445-624 FAKTURNA SLUZBA