Telefonska centrala019/425-811; 019/445-600


DOM ZDRAVLJA

300 DISPANZER ZA ZENE- šalter
273 GINEKOLOSKA AMBULANTA
319 GINEKOLOŠKA AMBULANTA – Dr Roško
320 SAVETOVALIŠTE ZA TRUDNICE

201 HIRURSKA AMBULANTA

202 UROLOSKA AMBULANTA

203 REHABILITACIJA
265 REHABILITACIJA – Dr Jelica
235 REHABILITACIJA – Dr Jasmina

210 ORTOPEDSKA AMBULANTA

291 KUCNO LECENJE

221 OPSTA MEDICINA
274 OPSTA MEDICINA- previjalište
271 OPSTA MEDICINA-glavna sestra
275 OPŠTA MEDICINA-načelnik
290 OPŠTA MEDICINA – Dr Colić

222 LABORATORIJA-hematologija
223 LABORATORIJA-biohemija
272 LABORATORIJA-načelnik

252 RENDGEN
304 RENDGEN

250 GLAVNA SESTRA DOMA ZDRAVLJA
260 DIREKTOR DOMA ZDRAVLJA
306 BIBLIOTEKA – amfiteatar

294 HITNA SLUZBA

233 NEUROLOŠKA AMBULANTA
321 PSIHIJATRIJSKA AMBULANTA

241 INTERNISTICKA AMBULANTA

256 ORL AMBULANTA
317 ORL – surdološka ambulanta

264 OCNA AMBULANTA

251 MEDICINA RADA
267 MEDICINA RADA
263 MEDICINA RADA –psiholog

212 NUKLEARNA MEDICINA
220 NUKLEARNA MEDICINA
261 NUKLEARNA MEDICINA

287 ZUBNA SLUZBA-šalter
281 ZUBNA SLUŽBA-vađenje
286 ZUBNA TEHNIKA
206 ZUBNA SL.- dečje i konzervativa
245 ZUBNA SL.-nečelnik
238 DEČJE ZUBNO – protetika i ortodoncija
309 GLAVNA SESTRA STOMATOLOGIJE
311 STOMATOLOGIJA-PROTETIKA, Dr Lidija
314 STOMATOLOGIJA ( ORALNA HIRURGIJA ), Dr Bane

247 DEČJI DISPANZER- Dr Brankica
243 DECJI DISPANZER-SAVETOVALIŠTE
232 DEČJI DISPANZER – školska deca
248 DECJI DISPANZER – glavna sestra
242 RAZVOJNO SAVETOVALIŠTE
255 LOGOPEDI

292 IMUNOLOGIJA

283 PATRONAŽA

318 KOŽNA AMBULANTA

282 STERILIZACIJA

259 MAGACIN

231 PODSTANICA

249 SAVETOVALIŠTE ZA DIJABETES

295 INFUZIONI RASTVORI

BOLNICA


313 GLAVNA SESTRA BOLNICE

278 PRIJEMNO

279 TRANSFUZIJA

214 APOTEKA

218 ORL I MFH
284 ORL-lekarska soba

207 ATD DISPANZER
296 GRUDNO ODELJENJE

246 HEMODIJALIZA I NEFROLOGIJA

216 PSIHIJATRIJA

298 NEUROLOGIJA

230 OČNO

205 UROLOŠKO

225 RENDGEN
208 RENDGEN
228 SKENER

266 INTERNO
262 INTERNO

289 HIRURŠKO I DEČJA HIRURGIJA
270 ŠOK SOBA
240 SALA – HIRURGIJA
305 ANESTEZIOLOŠKA AMBULANTA

297 AMBULANTA DEČJE HIRURGIJE

236 DEČJE
239 NEONATOLOGIJA
215 DEČJE ODELJENJE – lekarska soba

253 KOŽNO

217 PATOLOGIJA

257 KUHINJA

288 DIJETETIČARI

258 INFEKTIVNO

211 GINEKOLOGIJA
277 AKUŠERSKO
280 GINEKOLOGIJA-lekarska soba
312 GINEKOLOGIJA- ŠALTER


302 MEDICINA SPORTA

303 EPIDEMIOLOGIJA

226 PRODUŽENO LEČENJE

299 ORTOPEDIJA


RADNA ZAJEDNICA

229 DIREKTOR- sekretarica
301 DIREKTOR
307 OBRAČUNSKA SLUŽBA
308 KNJIGOVODSTVO
310 FINANSIJSKI DIREKTOR I DIREKTOR BOLNICE
268 OPSTA SLUZBA-RADNI ODNOSI
269 RACUNOVODSTVO-NACELNIK
276 PLAN, ANALIZA, KNJIGOVODSTVO I STATISTIKA
213 BLAGAJNA 
204 PRAVNICA-sekretar
285 KOMERCIJALA
224 FAKTURNA SLUZBA


TEHNIČKA SLUŽBA

244 VEŠERAJ
227 RADIONICA-vozni park
237 ELEKTRIČARI
293 TEHNIČKA SLUŽNA-pomoćnik direktora
315 TEHNIČKA SLUŽBA – Saša
316 BRAVARI
254 KOTLARNICA